Overmatige transpiratie is een veel voorkomend probleem. Dit kan op het werk of in de privé-sfeer een ernstige handicap vormen. Daarnaast kan de verweekte huid een bron van infecties zijn.

Het effect van de behandeling is na 2 tot 4 dagen merkbaar. Bij een kleine groep patienten moet de behandeling na 4 maanden worden herhaald. Het effect blijft plm. 1 jaar merkbaar, waarna zonodig de behandeling kan worden herhaald.